Centrale telefoniczne, aparaty telefoniczne, okablowanie strukturalne (sieci strukturalne) - DERCOM, Warszawa Centrale telefoniczne, aparaty telefoniczne, okablowanie strukturalne (sieci strukturalne) - DERCOM, Warszawa
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 86/38, 02-722 Warszawa

Centrala telefoniczna ALFA Plus

Strona główna  Centrale telefoniczne / Terminale  Centrale telefoniczne PLATAN  Centrala telefoniczna ALFA Plus
 
Centrala telefoniczna Alfa plus jest centralą o budowie modułowej przeznaczoną do współpracy z dwoma przełącznicami STANDARD lub MIDI. Centrala telefoniczna o konfiguracji: 2 linie miejskie i 16 linii wewnętrznych może być maksymalnie rozbudowana do 12 linii miejskich i 48 wewnętrznych. Gdy Państwa firma będzie zatrudniać kolejnych pracowników lub modernizować siedzibę wystarczy dodać pakiety linii miejskich lub wewnętrznych bez konieczności wymiany centrali telefonicznej na nową.

Konfiguracja

 • od 2 do 12 analogowych linii miejskich
 • do 6 łączy miejskich ISDN (2B+D)
 • możliwość jednoczesnego wykorzystania linii miejskich analogowych i ISDN
 • od 16 do 48 analogowych linii wewnętrznych
 • do 16 aparatów systemowych
Centrala telefoniczna ALFA Plus

Bogate wyposażenie standardowe

W skład wyposażenia standardowego centrali telefonicznej Alfa plus wchodzą:
 • wybieranie DTMF oraz impulsowe dla linii miejskich i abonenckich,
 • zapowiedź słowna z funkcją DISA możliwość wielokrotnego nagrywania zapowiedzi),
 • rejestracja i taryfikacja połączeń z buforem około 11000 rozmów,
 • 4 melodie dla połączenia oczekującego,
 • wejście audio - umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku,
 • programy komputerowe: DoCent - przeznaczony do konfiguracji centrali oraz BilCent - do zarządzania billingiem,
 • zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla linii miejskich oraz abonenckich oraz dodatkowo odgromowe dla linii miejskich.

Elastyczne oprogramowanie

Wszystkie zmiany związane z konfiguracją, aktualizacją oprogramowania dokonywane są za pomocą komputera PC. Proces wspomaga bezpłatna aplikacja DoCent, dzięki której można ustawiać takie parametry centrali telefonicznej jak: konfigurację, tryb pracy, uprawnienia poszczególnych abonentów, plan numeracji itp. Program DoCent umożliwia również zdalne zarządzanie grupą central Beta, Alfa, Alfa plus i Delta. Dzięki programowi BilCent możliwe jest dokonywanie taryfikacji i retaryfikacji rozmów według dowolnie wybranych kryteriów, również zdalnie przez modem.

Centrala telefoniczna Alfa plus posiada pamięć typu FLASH, która pozwala na elastyczne konfigurowanie centrali oraz aktualizację oprogramowania bez wymiany pamięci.

Organizacja ruchu telefonicznego

Centrala telefoniczna Alfa plus pozwala zorganizować ruch telefoniczny w firmie zgodnie z wymaganiami użytkownika. Ustawienie centrali telefonicznej można dostosować do charakteru pracy firmy, natężenia ruchu, pory doby, świąt itp. Połączenia przychodzące mogą być obsługiwane przez telefonistkę, system DISA lub kierowane bezpośrednio do abonenta wewnętrznego (DDI). Centrala telefoniczna Alfa plus umożliwia zastosowania wielu innych rozwiązań, które ułatwią organizację łączności w firmie, są to między innymi: grupy wspólnego wywołania, podział linii wychodzących na wiązki, gorące linie, zestawianie telekonferencji itp.

Komfort i elegancja

Aparaty systemowe Panasonic stanowią opcjonalne wyposażenie centrali telefonicznej Alfa plus. Do centrali telefonicznej można podłączyć do 16 aparatów i przystawek bezpośredniego wybierania firmy Panasonic.

Podstawowe korzyści wynikające z zastosowania aparatów systemowych to:
 • wywoływanie abonentów i linii miejskich za pomocą jednego przycisku
 • sygnalizowanie ruchu i zajętości linii miejskich oraz abonentów wewnętrznych
 • prezentacja na wyświetlaczu nazwiska i nr abonenta wewnętrznego, nr linii miejskiej, czasu rozmowy, komunikatów o rodzaju wywołania
 • wybór języka komunikatów (polski, angielski)
 • bieżąca prezentacja na wyświetlaczu kosztu rozmowy (wymagana teletaksa)
 • możliwość przyporządkowania funkcji do poszczególnych przycisków.

System taryfikacji

System taryfikacji jest istotnym elementem centrali abonenckiej. Zwłaszcza kiedy abonenci mają dostęp do Internetu czy telefonicznych gier i konkursów. Centrala telefoniczna Alfa plus posiada bufor, który pozwala przechowywać informacje o 11 000 połączeń wychodzących. Po przesłaniu rekordów do komputera, pamięć bufora jest zwalniana. Taryfikacja jest obsługiwana za pomocą aplikacji BilCent, która umożliwia obsługę nawet kilkuset central telefonicznych PLATAN.

Zdalne logowanie - przywilej dla wybranych

Centrala telefoniczna Alfa plus umożliwia abonentowi, który dzwoni z miasta, zalogować się i otrzymać uprawnienia abonenta wewnętrznego centrali. Zalogowany abonent ma dostęp do następujących czynności:
 • ponowne wyjście na miasto poprzez centralę abonencką i zestawienie połączenia międzymiastowego, międzynarodowego lub na telefony komórkowe na koszt centrali
 • zmiana trybu pracy centrali
 • zablokowanie/odblokowanie swojego aparatu w centrali
 • odsłuchanie poczty głosowej

Uwaga alarm!

Niezależnie od przyznanych uprawnień, centrala telefoniczna Alfa plus pozwoli użytkownikom zawsze korzystać z numerów alarmowych 997, 998, 999. Ponadto jest do dyspozycji 60 numerów alarmowych typu 9xx, które można zaprogramować np. jako numery do firm ochroniarskich lub właścicieli.

Centrala telefoniczna Alfa plus jest przystosowana do współpracy z systemem alarmowym. W przypadku włamania, pożaru itp. system automatycznie zestawi połączenie do wybranych osób. Maksymalnie można zdefiniować 6 osób, a dla każdej z nich 3 numery. W centrali telefonicznej można opcjonalnie wykorzystać jedną z zapowiedzi DISA do powiadamiania skąd pochodzi wywołanie. Ma to znaczenie jeśli wywołania alarmowe są kierowane do firm ochroniarskich, które obsługują wiele przedsiębiorstw.

Zasilanie rezerwowe

W przypadku zaniku napięcia zasilania lub awarii powodującej konieczność wyłączenia centrali telefonicznej realizowany jest scenariusz - zrzutu awaryjnego. Wszystkie linie miejskie zostają przełączone na wyznaczone aparaty wewnętrzne.

Opcjonalnie można wyposażyć centralę telefoniczną Alfa plus w zasilanie rezerwowe. Po zaniku napięcia zasilania jest zapewniona wielogodzinna praca centrali telefonicznej (w zależności od zastosowanych akumulatorów ok. 16 h).

Wyposażenie dodatkowe - jeszcze więcej komfortu

Wyposażenie dodatkowe centrali telefonicznej poszerza zakres jej usług, nie jest jednak nieodzowne do funkcjonowania systemu. W centrali telefonicznej Alfa plus oprócz aparatów systemowych na uwagę zasługuje możliwość zastosowania poczty głosowej. W skład wyposażenia dodatkowego centrali telefonicznej Alfa plus wchodzą: pakiety obsługi aparatów systemowych, 4 zapowiedzi głosowe, moduł automatycznego transferu faksu, moduł teletaksy, poczta głosowa, adaptery bramofonu, zasilanie rezerwowe, zabezpieczenie odgromowe dla linii abonenckich.

W ramach wyposażenia dodatkowego polecamy również pakiet CLIP_LW-LCR łączący dwie istotne funkcje:
 • przekazywanie identyfikacji (CLIP FSK) na analogowe porty wewnętrzne - umożliwia stworzenie systemu informacji o abonencie dzwoniącym przy zastosowaniu tańszych od systemowych aparatów analogowych, odbierających CLIP w systemie FSK
 • funkcja LCR - wyboru najtańszej drogi połączeniowej - centrala telefoniczna automatycznie kieruje ruch wychodzący do sieci zdefiniowanych wcześniej operatorów. Połączenia lokalne, międzymiastowe, międzynarodowe czy do sieci komórkowych moga trafiać do różnych operatorów bez konieczności wybierania dodatkowych prefiksów.
Do góry
Copyright © 2004-2007 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne DERCOM. Projekt strony MORTUMUS Marketing w wyszukiwarkach