Centrale telefoniczne, aparaty telefoniczne, okablowanie strukturalne (sieci strukturalne) - DERCOM, Warszawa Centrale telefoniczne, aparaty telefoniczne, okablowanie strukturalne (sieci strukturalne) - DERCOM, Warszawa
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 86/38, 02-722 Warszawa

System CRM Logic

Strona główna  System CRM Logic

CRM Logic - system CRM pracujący przez przeglądarkę www

System CRM Logic to autorski produkt klasy Customer Relationship Management, opracowany przez firmę BML Borowy Mucharski Sp. j. pozwalający na szybkie i sprawne zarządzanie sprawami klientów oraz zapewnienie pełnej kontroli nad wszystkimi aspektami współpracy z nimi: pozyskanie nowych klientów, obsługę istniejących, ujednolicenie wsparcia posprzedażowego oraz budowanie ich lojalności.

Dostępność różnorodnych modułów pozwala na sprawne wdrożnie systemu CRM Logic w każdej firmie, dostosowanie go do istniejących już metod pracy z klientami. Dzięki obsłudze procesów łatwo można zaimplementować nawet skomplikowane, rozgałęzione procesy opisujące pracę poszczególnych działów firmy i zwiększyć efektywność obsługi klientów.

System CRM Logic potrafi objść swym działaniem wszystkie działy firmy, przejmując kolejno etapy pracy z klientem: od działu handlowego - który wykorzystuje system do planowania i raportowania działań, sprzedaży usług czy towarów, poprzez dział obsługi klienta zajmujący się obsługą posprzedażną i serwisem, do działu call center zajmującego się badaniem satysfakcji klienta lub wyszukiwaniem jego nowych potrzeb, a także po sekretariat organizujący pracę firmy.

Karta Klienta pozwala w szybki i przejrzysty sposób przeglądać wszystkie informacje o kliencie, działaniach które zostały podjęte w stosunku do niego, oferowanych produktach i usługach, stanie jego płatności. Dzięki zebraniu wszystkich informacji w jednym miejscu skrócony zostaje czas obsługi klientów. Klient postrzega firmę jako profesjonalną organizację, pozwalającą na szybkie i sprawne załatwienie wszystkich spraw.

Łatwość administrowania i parametryzowania systemu pozwala bardzo szybko dostosowywać CRM Logic do zmieniających się potrzeb firmy, prowadzonych działań , oferowanych produktów i usług.

Praca przez przeglądarkę www zmniejsza wymagania sprzętowe i programowe dla komputerów klienckich, znacząco wpływając na zmniejszenie kosztu implementacji systemu w firmie. Brak konieczności instalowania programów na komputerach pracowników zwiększa bezawaryjność pracy systemu. Możliwa jest integracja systemu CRM Logic z innymi systemami działającymi w firmie, takimi jak systemy magazynowe, księgowe, ERP.


Technologia
System CRM Logic opiera się na najnowszych technologiach bazodanowych i programistycznych. Raz stworzona baza danych kompatybilnie pracuje ze wszystkimi modułami systemu. Jednocześnie należy podkreślić funkcjonalność systemu, ponieważ z każdego modułu można korzystać niezależnie. Istnieje również możliwość rozbudowy systemu CRM Logic w miarę rozwoju przedsiębiorstwa. W tak przygotowanym systemie z łatwością dostosowuje się poszczególne moduły do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.

Do góry

Dostępność modułów i wersji językowych

Dostępne moduły:
 • Klienci
 • Kalendarz
 • Obsługa Klienta
 • Kampanie sprzedażowe i marketingowe
 • Badania telemarketingowe
 • Archiwum
 • Telefony
 • Kontrakty
 • Przetargi
Dostępne wersje językowe:
 • Polska
 • Angielska
 • Węgierska
 • Słoweńska
 • Czeska
 • Słowacka

Do góry

Zalety systemu CRM Logic:

CRM Logic - podstawowe zalety systemu:
 • praca przez przeglądarkę www
 • modułowość programu, łatwa rozbudowa w zależności od potrzeb
 • jedna, wspólna baza danych
 • wysokie bezpieczeństwo danych
 • brak konieczności instalowania oprogramowania na komputerach klienckich
 • możliwość pracy na bezdyskowych terminalach
 • pełna konfiguracja parametrów systemu przez administratora
 • integracja pracy wielu działów firmy
 • określanie uprawnień dostępu do danych na poszczególnych użytkowników lub ich grup
 • ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem komputerów klienckich (uproszczone administrowanie)


CRM Logic - szczegółowe zalety systemu:
 • definiowanie struktury firmy i pracowników
 • przypisywanie użytkownikom uprawnień odczytu lub zapisu do poszczególnych kategorii działań
 • automatyczne powiadamianie emailem o oczekujących sprawach, dokumentach, spotkaniach
 • szybki wgląd w pracę oraz plany pracy pracowników
 • szybki wgląd w sprawy oczekujące na działanie ze strony zalogowanego użytkownika
 • zapisywanie najczęściej używanych kryteriów wyszukiwania w selekcje standardowe
 • dodawanie nowych klientów, przeglądanie informacji, wyszukiwanie, aktualizacja danych
 • zarządzanie sprawami zgłaszanymi przez klientów
 • zarządzanie procesami pozyskiwania nowych klientów
 • definiowanie grup docelowych klientów dla różnych działań
 • szybkie definiowanie dodatkowych pól opisujących klienta
 • przeglądanie całej historii klienta, niezależnie od zmiany siedziby lub miejsca prowadzenia działalności
 • karty z danymi (np. klienta, dokumentu, sprawy) wyświetlające wszystkie informacje, pogrupowane tematycznie w zakładki
 • definiowanie procesów opisujących pracę z klientem, obsługi zgłoszeń, obiegu dokumentów
 • graficzne i tekstowe odzwierciedlenie etapów pracy z klientem
 • modyfikacja danych z zachowaniem historii zmian
 • komentowanie wszystkich działań
 • rejestracja historii przebiegu działań
 • jednoczesna praca nad wieloma działaniami
 • wielopoziomowe zatwierdzanie spraw, kontaktów, umów
 • archiwizacja zeskanowanych dokumentów
 • wyszukiwanie wg wielu kryteriów
 • standardowe raporty wg różnych kryteriów
 • możliwość przygotowywania wszechstronnych analiz i zestawień danych z poszczególnych modułów system

Do góry

Podstawowe moduły systemu CRM Logic:

CRM Logic - moduł Klienci

To podstawowy moduł, zawierający bazę danych klientów, wykorzystywaną w pozostałych modułach. Umożliwia wygodne przechowywanie różnego rodzaju informacji o klientach (osoby, firmy) oraz ich późniejsze wyszukiwanie na podstawie różnych kryteriów.

Możliwości modułu:
 • dodawanie nowych klientów, przeglądanie informacji, wyszukiwanie, aktualizacja danych,
 • przypisanie dowolnej liczby adresów jednemu klientowi, rejestrowanie wielu miejsc pracy jednej osoby, bez konieczności tworzenia duplikatów osoby
 • przeglądanie całej historii, niezależnie od zmiany siedziby/ miejsca prowadzenia działalności,
 • przypisanie do konkretnego adresu wszystkich działań, związanych z danym klientem,
 • przechowywanie informacji o kliencie dzięki profilom (pola w pełni definiowalne przez użytkownika programu, pozwalające na zapisywanie różnego typu informacji: o wartościach obrotów, statusie klienta, zdolnościach zakupowych i kredytowych, poziomie miesięcznych zamówień lub zakresie świadczonych usług),
 • modyfikacja wartości w dowolnym momencie przy zachowaniu historii zmian,
 • definiowanie struktury działów firmy oraz przypisanie pracowników do poszczególnych działów z możliwością zachowania historii adresów dla firmy oraz jej oddziałów,
 • rejestracja nowego klienta, firmy lub pracownika jedynie przez wpisanie podstawowych danych w formularzu,
 • gwarancja poprawności i spójności zbierania danych w wyniku zaznaczenia obowiązkowych pól w formularzu.
 • wyszukiwanie klientów wg dowolnych kryteriów
 • możliwość zapisywania kryteriów wyszukiwania w postaci standardowych selekcji
 • możliwość ograniczenia widoczności klientów do wybranych terytoriów zdefiniowanych na podstawie kodów pocztowych
 • zakładki w karcie klienta zależne od zainstalowanych modułów
 • możliwość wystawienia faktury lub zgłoszenia sprawy bezpośrednio z karty klienta

CRM Logic - moduł Kalendarz

Pozwala na planowanie spotkań pracowników firmy z uwzględnieniem bazy klientów oraz zarządzania zasobami, potrzebnymi do przeprowadzenia spotkania (sale konferencyjne, projektory itp.). Do każdego ze spotkań może być przypisana dowolna liczba uczestników o różnym statusie.

Możliwości modułu:
 • Planowanie czasu pracy, rejestrowanie spotkań z klientami, dowolnych aktywności
 • wybór osób, uczestniczących w spotkaniu, i automatyczne sprawdzanie ich dostępności,
 • wysyłanie do zainteresowanych osób automatycznego e-maila z informacją o spotkaniu i prośbą o potwierdzenie uczestnictwa,
 • przypisanie uczestnikom roli w celu przygotowania przejrzystej agendy spotkania (prezentujący, tłumacz itp.),
 • dołączanie dowolnych plików do spotkania
 • zarządzanie zasobami firmy, potrzebnymi przy różnego rodzaju spotkaniach,
 • rezerwacja dowolnego zasobu do każdego spotkania po uprzednim sprawdzeniu przez system dostępności wymaganego zasobu,
 • wyświetlanie planu spotkań w różnych widokach (tydzień roboczy, miesiąc) dla danej osoby lub całej firmy,
 • integracja z modułem obsługa klienta
 • integracja z modułem sprzedaż, proste raportowanie bezpośredni z kalendarza
 • planowanie spotkań z klientami, możliwość ograniczenia listy klientów do własnego terytorium opartego na kodach pocztowych
 • pełna konfiguracja wszystkich parametrów (typy spotkań, zasoby, kategorie zasobów) przez użytkownika odpowiedzialnego za administrowanie systemu.

CRM Logic - moduł Obsługa Klienta

Moduł "Obsługa klienta" Służy do zarządzania sprawami klientów, przyjmowania i nadzorowania zgłoszeń. Dzięki przejrzystemu systemowi statusów oraz wykorzystaniu automatycznych e-maili pracownicy na bieżąco są informowani o kolejnych zadaniach.

Możliwości modułu:
 • umiejętne zarządzanie wszystkimi sprawami, dotyczącymi klientów, m.in.:
  • zgłoszenia telefoniczne do działu wsparcia technicznego,
  • zamówienia,
  • kwestie serwisowe,
 • rejestracja różnych informacji, związanych z prowadzoną sprawą, np. opisy, załączone dokumenty,
 • graficzne i tekstowe odzwierciedlenie etapu pracy nad daną sprawą za pomocą odpowiedniego koloru i opisu,
 • rejestracja historii przebiegu zadania,
 • definiowanie standardowej procedury obsługi zgłoszenia dla typowych spraw, praca w oparciu o procesy pozwalające na rozgałęznienia w strukturze na podstawie podejmowanych decyzji w trakcie procesu
 • automatyczne przesyłanie e-maili do osoby koordynującej daną sprawę w celu przyspieszenia pracy,
 • grupowanie typów spraw w kategorie z możliwością przypisania wybranym użytkownikom praw dostępu do danych kategorii w przypadku firm o wielu profilach działalności
 • zintegrowanie modułu wniosków z SLA (Service Level Agreement) w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi klientów, zgodnie z ustalonymi standardami czasowymi,
 • przypisanie kosztów opracowywanej sprawy i późniejsze zafakturowanie klienta po wykonaniu zadania lub zbiorczo za określony czas
 • możliwość przypisania użytkownikom uprawnień do odczytu lub zapisu do wybranych kategorii zgłoszeń.
 • przechowywanie następujących informacji, dotyczących danego wniosku:
  • data zgłoszenia,
  • data realizacji,
  • kategoria i typ wniosku,
  • osoba przyjmująca zgłoszenie,
  • załączona dowolna liczba plików
  • zmiany statusów zgłoszenia.

CRM Logic - moduł Kampanie sprzedażowe

Moduł pozwala na efektywne prowadzenie sprzedaży produktów lub usług. Pracuje w oparciu o typowy lejek sprzedaży, integrując pracę wielu działów zaangażowanych w proces sprzedaży, takich jak dział handlowy, telemarketing, czy obsługa klienta. Pozwala na szybki wgląd w prowadzone kampanie sprzedażowe, przeglądanie informacji na wielu poziomach szczegółowości. Przyśpiesza i ułatwia zadania związane z pozyskiwaniem nowych klientów dzięki możliwości zdefiniowania standardowej ścieżki pozyskiwania klienta.

Możliwości modułu:
 • prowadzenie wielu jednoczesnych kampanii sprzedażowych różnych produktów
 • integracja pracy wielu działów firmy
 • tworzenie wielu kampanii dla danego produktu
 • definiowanie uprawnień oraz roli pracowników do poszczególnych kampanii
 • definiowanie grup docelowych dla poszczególnych kampanii
 • definiowanie ścieżki postępowania przy pozyskaniu klienta
 • określanie statusów dla poszczególnych klientów dołączonych do kampanii
 • automatyczne powiadamianie mailem osób które jako kolejne powinny zająć się klientem
 • rejestrowanie różnych typów raportów z kontaktów z klientem
 • definiowanie scenariuszy raportów
 • dołączanie dokumentów do kampanii (np założenia kampanii, procedury postępowania z klientami, opisy produktów)
 • dołączanie dokumentów do uczestników kampanii (oferty, pisma)
 • rejestrowanie kosztów związanych z pozyskaniem klienta
 • karta kampanii grupująca wszystkie informacje o prowadzonych działaniach
  • podsumowanie ilości klientów z poszczególnymi statusami
  • ilości przeprowadzonych rozmów, wizyt
  • koszty kampanii
  • podsumowania oraz możliwości wejścia w szczegóły
 • definiowanie zadań związanych z kampaniami
 • przypisywanie zadań do pracownika lub grupy pracowników
 • integracja z modułem kalendarza

Do góry
Copyright © 2004-2007 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne DERCOM. Projekt strony MORTUMUS Marketing w wyszukiwarkach